Samtaler

Er du ute etter en profesjonell samtalepartner?

For bedrifter og organisasjoner fungerer jeg som et supplement til bedriftshelsetjenesten. Jeg samarbeider med nærmeste leder, i full fortrolighet med denne og klienten, uten at innholdet i samtalene blir direkte videreformidlet.

Jeg tar imot klienter en-til-en, og samtalene har veldig variert innhold. De spenner i tema fra for eksempel selvledelse, meditasjon, stressmestring, konflikthåndtering, oppmerksomhetstrening og sorg, til at jeg er en ren sparringspartner, eller en du vet du kan dele alt med. Ligger din problematikk utenfor mitt kompetansefelt henviser jeg deg videre til mer kompetent helsepersonell.

Hovedverktøyet er selve samtalen. Noen ganger er det aktuelt å benytte ulike øvelser. Alt er individuelt tilpasset i rammer av tillit, taushetsplikt og etiske retningslinjer.

Kommunikasjonen foregår via Skype og mail. Hvorfor Skype? En av fordelene er at du som klient ikke trenger å haste avgårde inn i hverdagen. Du får anledning til å fortsette refleksjonen etter at vi har avsluttet videosamtalen. Med skriving, pusting, eller rett og slett en stille stund for å samle tankene, runder du av på den måten som er best for deg.

Timene varer i 90 minutter, og koster kr. 1.000 pr. gang, men ethvert opplegg kan avtales individuelt.

Avbestilling av time skjer senest 24 timer før oppsatt tid. Ubenyttet time belastes med avtalt pris. Ved sykdom ringer du så raskt det lar seg gjøre, og timen belastes naturlig nok ikke.