Foredrag

Mine foredrag handler om stressmestring, verdier i praksis, selvledelse, åpenhet og kommunikasjon.

Jeg pleier å si: “Man kan snakke om ALT! Kunsten er hvordan formidle det.” Foredragene egner seg godt på fagdager, i en utvidet lunsj eller på workshop, og har blitt kalt “påfyll” og “ren vitamininnsprøytning”.

På bakgrunn av min pilegrimsvandring fra Sarpsborg til Trondheim sommeren 2015 har jeg også holdt en del foredrag, både om den ytre og den indre vandringen.

Foredrag formidles via meg direkte, eller Women Talk.